Üdvözöljük a

Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Okmányhitelesítési Szabályzat

2013. április 9.
Kivonat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
Okmányhitelesítési Szabályzatából:
 

 

1.) A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény (kamarai törvény) 10. § (1) bekezdésének a) pontja értelmében a gazdasági kamarák "árukra vonatkozó származási igazolásokat, bizonyítványokat és a kereskedelmi forgalomban szükséges más okmányokat állítanak ki, illetve hitelesítenek".
A fenti körben (a továbbiakban okmányhitelesítési tevékenység) a területi kereskedelmi és iparkamarák (továbbiakban területi kamarák) valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (továbbiakban MKIK) az 1966. évi 5. tvr. és 1/1979.(I.10.) KkM rendelet, az 1995. évi C tv. és a 45/1996. (III. 25. ) Korm. rendelet, valamint az érvényben lévő okmányhitelesítési szabályzatban foglaltak alapján járnak el, a 2. pontban részletezett feladatmegosztás szerint.
 
2.) Az okmányhitelesítés olyan részben decentralizált (területi kamaránként elkülönülten végzett) feladat, amely – a nemzetközi (és a hazai jogunk által is átvett) kereskedelmi jogelvek értelmében – csak országos szerv mögöttes, szakmai és kezesi felelőssége, hatékony koordinációja valamint ezek rendszeres ellenőrzése mellett valósítható meg.
 
 
A feladatmegosztás módja:
 
 
A területi kamarák végzik:
  • az ATA igazolványok kibocsátását,
  • az ORIGINAL (általános) származási bizonyítvány kibocsátását,
  • a kereskedelmi számlák, valamint az árut kísérő egyéb kereskedelmi dokumentumok (pl: fuvarlevél, állategészségügyi bizonyítvány, minőségtanusítvány stb.) láttamozását.
 
 
Az MKIK végzi:
  • az okmányhitelesítéssel kapcsolatos kamarai feladatok nemzetközi és hazai koordinációját,
  • ATA igazolványok (belföldi és nemzetközi) reklamációinak ügyintézését,
  • szerződések hitelesítését,
  • vis-maior igazolások kibocsátását.
 
3.) A területi kamarák feladatai és kötelezettségei az okmányhitelesítési tevékenység során:
 
3.1.) A szakmai feltételek biztosítása érdekében okmányhitelesítési tevékenység csak szakirányú felsőfokú képesítést nyújtó bizonyítvány, vagy ezen a területen végzett megfelelő (minimum három év) szakmai gyakorlat alapján végezhető akkor, ha a feladatot ellátó kamarai munkatárs aláírásmintája az MKIK-hoz bejelentésre került.
 
3.2.) Az egyes okmányhitelesítési szolgáltatások díjtételeit az MKIK Elnöksége határozza meg, melyeket évente felülvizsgál, az így egységesen megállapított díjtételek és az előírt mértékű óvadék alkalmazása kötelező. Az aktuális díjtételeket a 4. sz. melléklet tartalmazza.
 
A kamarai tagság miatt nyújtható díjkedvezményt a területi kamarák minden kereskedelmi és iparkamarai tag vonatkozásában érvényesíthetik abban az esetben, ha a szolgáltatást igénybe vevő a kamarai tagságát – hitelt érdemlően – igazolja, illetve ha arról a szolgáltatást nyújtó területi kamara dokumentálhatóan a tagság szerint illetékes kamaránál meggyőződött.

Vámtörvény-származási szabály módosítás

2013. október 8.

A közösségi vámjog végrehajtásának részletes szabályairól szóló 15/2004 PM rendelet 23. §-a módosításra került.