Üdvözöljük a

A szomszédos államok állampolgárai határátlépésével kapcsolatos friss szabályok | Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Kamarai rendezvények

<< 2021 Május >>
KeSzeCsüSzoVa
     12
3456789
10111213
14
1516
17181920212223
24252627282930
31      

Országos rendezvénynaptár

<< 2021 Május >>
KeSzeCsüSzoVa
     12
3456789
10111213
14
1516
17181920212223
24252627282930
31      

A szomszédos államok állampolgárai határátlépésével kapcsolatos friss szabályok

Szerző: Thurzó Ágnes | 2020. május 27.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara aktualizálta a Magyarország szomszédos országokkal közös határátkelőire vonatkozó szabályozásokról szóló összefoglalóját.

Jelenleg a külföldről érkező nem magyar állampolgárok személyforgalmát az egészség és élet megóvása, valamint a nemzetgazdaság helyreállítása érdekében elrendelt veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről szóló 81/2020 (IV. 1.) Korm. rendelet - és ennek későbbi módosításai szabályozzák, valamint egyes esetekben a 29000/9828/2020.ált. iktatószámú határozat.

Az alábbiakban találhatóak a határátlépésre vonatkozó hatályos szabályok, a fontosabbak félkövérrel kiemelve:

 

81/2020 (IV. 1.) Korm. rendelet

„2. § A külföldről érkező nem magyar állampolgárok személyforgalomban Magyarország területére - a 4. § (1), (2) és (5) bekezdésében meghatározott kivétellel - nem léphetnek be.

4. § (1) A 2. §-ban és a 3. § (1) bekezdésében meghatározott rendelkezések alól - a (2) és az (5) bekezdés szerinti kivétellel - különös méltánylást érdemlő esetben a rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes felmentést adhat, illetve egyedi magatartási szabályt állapíthat meg, ha

a) az egészségügyi vizsgálat során COVID-19 fertőzés gyanúját nem állapították meg, és

b) az érintettet a 3. § (1) bekezdés d) pont db) alpontja szerinti kijelölt karantén, valamint a hatósági házi karantén idejére nyilvántartásba vették.

„(2) Az országos rendőrfőkapitány

a) a szomszédos állam állampolgárai esetében,

b) a humanitárius célból történő tranzitáthaladás során, valamint

c) a szomszédos országokból érkező olyan személyek esetében, akik az  agrárágazat (TEÁOR és TESZOR 01, 02 és 03) munkaerőigényének biztosítása céljából utaznak be, és a szomszédos állam állampolgárai vagy magyarországi lakóhellyel nem rendelkező magyar állampolgárok (a továbbiakban: agrárágazatban dolgozó),

a határátlépésre, a  Magyarország területén tartózkodásra, az  áthaladásra, az  útvonalra, a  megállási lehetőségekre, a  humanitárius tranzitforgalomra vonatkozó különös közlekedésre vonatkozó szabályokat, valamint – kizárólag a c) pont szerinti esetben – a munkahelyi karanténra vonatkozó szabályokat határozatban is megállapíthat.”

(2) Az R. a következő 4/B. §-sal egészül ki:

„4/B. § (1) Az agrárágazatban dolgozó csak az országos rendőrfőkapitány által erre a célra kijelölt határátkelőhelyen, csoportosan léptethető be Magyarország területére.

(2) A beléptetés feltételeiről és tervezett idejéről az agrárágazatban dolgozót előzetesen az agrárágazatban dolgozó munkáltatója (a továbbiakban: munkáltató) az anyanyelvén írásos formában tájékoztatja.

(3) Az agrárágazatban dolgozó beléptetésére abban az esetben kerülhet sor, ha a) a munkáltató a  tervezett belépés előtt legalább 48 órával az  agrárágazatban dolgozó belépéséről az  országos rendőrfőkapitány által meghatározott elektronikus formában értesíti az (1) bekezdés szerint kijelölt és igénybe venni kívánt határátkelőhely szerint illetékes határrendészeti kirendeltséget aa) az agrárágazatban dolgozó nevét, ab) a határátlépés során felhasználni kívánt személyazonosításra alkalmas okmányának számát, ac) a tervezett munkavégzés és a szállás helyét és a munkavégzés tervezett időpontját tartalmazó kimutatás megküldésével, b) egészségügyi vizsgálaton átesett, és ennek során COVID-19 fertőzés gyanúját nem állapították meg.

(4) Az  agrárágazatban dolgozó beléptetésének az  Európai Gazdasági Térség tagállamán kívüli harmadik ország állampolgárának magyarországi foglalkoztatására vonatkozó jogszabályban előírt rendelkezéseken túl további feltétele a  munkáltatóval kötött érvényes és hatályos munkaszerződés megléte, vagy a  munkáltató által a  munkaviszony fennállásáról kiállított igazolás eredeti példányának bemutatása, amelyben a  munkavégzés ágazatát, helyét és a jogviszony időtartamát a munkáltató feltüntette. (5) Az agrárágazatban dolgozót a járványügyi hatóság nyilvántartásba veszi.”

(3) Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89. § (2) bekezdésétől eltérően a (2) bekezdés szerinti határozatról készült közleményt a Hivatalos Értesítőben kell közzétenni.

(4) A (2) bekezdés szerinti határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye, valamint bíróság előtt nem támadható meg.

(5) A 2. §, a 3. § (1) bekezdése és az (1) bekezdés nem alkalmazandó a veszélyhelyzet ideje alatt a katonai konvojok Magyarországon történő áthaladásával kapcsolatban, ha a csapatmozgás során kizárólag technikai eszköz, felszerelés és az állomány mozgatása történik, és a szomszédos országok részéről biztosított a határátlépés engedélyezése, valamint ha az

a) szövetségesi kötelezettség vagy nemzetközi megállapodás alapján fennálló feladat végrehajtása érdekében történik,

b) az Országgyűlés vagy a Kormány által már engedélyezett katonai csapatmozgásnak minősül,

c) kizárólag Magyarország területén való áthaladást szolgálja, és

d) magyar rendőri vagy katonai rendészi biztosítással, meghatározott útvonalon és - a feltétlenül szükséges üzemanyag-felvétel, valamint a biztosítást végző által kijelölt helyen végrehajtható pihenő kivételével - megállás nélkül történik.


7. § A magyar állampolgárral azonos megítélés alá esik azon EGT-állampolgár, aki állandó tartózkodásra jogosult, és ezt a jogát állandó tartózkodási kártyával igazolja.”

Emellett az országos rendőrfőkapitány a Korm. rendelet 4.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az 29000/9828/2020.ált. iktatószámú határozatban állapította meg a szabályokat a szomszédos állampolgárok esetében történő határátlépésre. A határozat 4. pontja irányadó ez esetben.

„Közlemény a szomszédos állam polgárai esetében, valamint a humanitárius célból történő tranzitáthaladás során a határátlépésre, a Magyarország területén tartózkodásra, az áthaladásra, az útvonalra, a megállási lehetőségekre, a humanitárius tranzitforgalomra vonatkozó különös közlekedésre vonatkozó szabályokról

4. A szomszédos állammal létrejött megállapodás alapján, az abban meghatározott célból és feltételek igazolásával biztosítható a szomszédos állam állampolgárának belépése, ha a belépéskor aláveti magát egészségügyi vizsgálatnak, és az egészségügyi vizsgálat COVID-19 fertőzés gyanúját nem állapítja meg."

A jogszabály teljes terjedelmében elérhető ide kattintva >>

Az alábbiakban információk találhatók az egyes szomszédos országokra vonatkozó korlátozásokról, amennyiben Magyarország területére kíván valaki beutazni. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a honlapokon található információk nem minden esetben a legfrissebbek, a gyakorlati intézkedésekről érdemes tájékozódni az adott határállomáson. Az egyes határállomások elérhetőségei megtalálhatók ide kattintva >>

 

A Rendőrség honlapján interaktív térképen megtalálhatók a környező országok határátkelőhelyeire vonatkozó részletes tájékoztatók (a legördülő listában válassza ki az országot, a megjelenő táblázatban a határátkelőhelyre kattintva megtalálhatók a legfrissebb információk; határátkelőhelyek nyitva tartása, forgalom típusa, stb.):

 

Ausztria

2020. május 21-től a magyar-osztrák határon az osztrák és magyar állampolgárok egy negatív Covid-19 tesztről rendelkező orvosi igazolással szabadon kelhetnek át. 
Az orvosi igazolás 4 napnál nem lehet régebbi és angol, német vagy magyar nyelven kell rendelkezésre állnia.

Június 15-től Ausztria teljesen megnyitja határait Magyarország, Csehország, Szlovákia, Németország és Svájc felé. Már május 20-án megnyitottak két határátkelőt Magyarország és Ausztria között, Jánossomorjánál és Alsószölnöknél elsősorban az ingázók miatt oldották fel a korlátozást. A határátkelőket szúrópróbaszerűen ellenőrzik, de akit megállítanak, annak most még valamilyen irattal igazolnia kell az utazás okát: az ingázóknak munkaadói igazolást kell felmutatniuk. A kirándulási vagy bevásárlási céllal érkezőket még nem engedik be egyelőre Ausztriába, június közepétől azonban ez is változik.

Május 17-én 00.00-kor Ausztria számos korlátozás fenntartásával ismét megnyitotta határait Magyarország, Csehország és Szlovákia irányából is.

Ausztriába a ki- és beutazás Magyarország felől, illetve Magyarországra csak bizonyos feltételek mellett engedélyezett. Családi okok, esküvők, élettársak találkozása miatti utazás engedélyezett, ahogy átmehetnek a határon az ingázók, a föld- és telekszomszédok, illetve a gazdák is, akiknek el kell látniuk állataikat.

2020. május 31-ig az osztrák Belügyminisztérium május 6-án megjelent rendelete szerint a belépés Ausztriába továbbra is csak a koronavírus-járvány miatt bevezetett különleges feltételek mellett lehetséges, azonban az ingázók továbbra is kivételt képeznek.

Május 1-től 6 ország, köztük Ausztria üzleti céllal érkező állampolgárai korlátozás nélkül beléphetnek Magyarországra a Magyar Közlönyben megjelent kormányrendelet szerint: A korlátozás nélküli belépés az érintett 6 országban tett üzleti útról érkező magyar állampolgárokra is vonatkozik, ha olyan belföldi vagy cseh, lengyel, koreai, német, osztrák, szlovák társaságok dolgozói, amelyek a hat állam legalább egyikében bejegyzett további gazdasági társasággal vállalkozási viszonyban állnak.

2020. április 1-jétől az osztrák és a magyar állampolgárok munka céljából történő ingázása - amennyiben a másik államban található a lakóhelyük - időbeli és területi korlátozás nélkül lehetséges. A mentesség vonatkozik a Magyarországon megművelt földterület tulajdon- vagy használati jogát birtokló személyekre is. (ingatlantulajdonosokra nem vonatkozik a kivétel!)

A mentességhez munkáltatói igazolás, illetve a megművelt földterület tulajdonjogának vagy használati jogának igazolása szükséges.
A dolgozókra továbbra is vonatkozik a kötelező egészségügyi ellenőrzés a határállomásokon, viszont mentesülnek a 14 napra előírt hatósági karantén elrendelése, valamint a külföldiekre vonatkozó beléptetési tilalom alól. A kivétel nem vonatkozik az ún. ipari vagy szolgáltatói forgalomra. Ha egy magyar állampolgár Ausztriában megrendelést teljesít, a Magyarországra történő beutazáskor rá is vonatkoznak a karantén szabályai.

A nemzetközi árufuvarozásra rendelkezésre álló határállomásokról ide kattintva tájékozódhat. >>

A 7,5 tonnát meghaladó össztömegű tehergépjárművek május 1-től csak a Hegyeshalom-Nickelsdorf autópálya határátlépési pontot használhatják Ausztria felé. Az osztrák hatóság tájékoztatása alapján május 1-jén 00.00-tól az érintett járművek az Ausztriába való belépéshez a Sopron-Klingenbach és a Kópháza-Deutschkrautz határátkelőhelyet már nem vehetik igénybe.

Március 27-től a tehergépkocsi vezetőket kötelező egészségügyi ellenőrzésnek vetik alá a Magyarországra történő belépéskor.

Friss információk a Rendőrség honlapján >>

Összefoglaló információk >>

Konzuli Szolgálat információk >>

Marad a határellenőrzés május 31-ig >>

Változások május 1-jétől >>

Változások május 17-től >>

Változások május 20-tól >>

 

Horvátország

Május 29-től Szlovákia, Csehország és Ausztria mellett a magyar állampolgárokkal szemben is feloldják a beutazási korlátozásokat a horvát-magyar határon, és egy mobiltelefonos alkalmazás bevezetését is tervezik a beutazások meggyorsításának elősegítése érdekében. 

A május 10-i bejelentés alapján Horvátország engedi a belépést azoknak a külföldi állampolgároknak, akik üzleti vagy más gazdasági érdekeltség miatt, valamint halaszthatatlan személyes okok miatt utaznak az országba. A bejelentett rendelet szerint azok a külföldi állampolgárok és családtagjaik, akik rendelkeznek Horvátországban ingatlannal, vagy hajóval, illetve temetésre érkeznek az országba, és ezt megfelelő dokumentumokkal alá is tudják támasztani, átléphetik a határt. Amennyiben más, nem előrelátható személyes okok miatt utaznának Horvátországba, azt megelőzően beutazási engedélyt kell kérvényezniük az uzg.covid@mup.hr email-címen. Ugyanez vonatkozik az üzleti utakra is. Az országban tartózkodáshoz nem kell az egészségügyi állapotra vonatkozó igazolás, illetve negatív Covid-19 teszt, ugyanakkor be kell tartani a közegészségügyi intézet ajánlásait, valamint a társasági érintkezés szabályait és a szigorú higiéniai feltételeket.

Az ingázók az összes magyar-horvát határátkelőhelyet használhatják. Azok a horvát vagy magyar állampolgárok, akik a magyar-horvát államhatártól számított 30 km távolságban állandó lakóhellyel rendelkeznek, vagy e területen székhellyel rendelkező vállalatnál dolgoznak, naponta átléphetnek a szomszédos országba és onnan hazatérhetnek. A hazatérésüket követően, otthonukban kötelesek házi karanténba vonulni, ennek tartama azonban nem 14 nap, akár a következő nap megismételhetik az ingázást.

A tranzitáló teherforgalom kijelölt útvonalon kelhet át Horvátországon. A tranzit átkelők a horvát-magyar viszonyban Letenye-Goričan és Udvar-Duboševica. 

A Magyarországról érkező tehergépjárművek sofőrjeinek nem kell sem karanténba, sem önizolációba vonulnia abban az esetben, ha az országba való belépés és kilépés között eltelt idő nem haladja meg a 24 órát és a vezető nem hagyja el a tehergépjármű kabinját. Abban az esetben, ha a fenti időkorlátot nem lehetséges betartani, tehát a horvátországi tartózkodás meghaladja a 24 órát: a munkáltató köteles gondoskodni a sofőr elszállásolásáról olyan helyen, ahol ő izoláltan tud tartózkodni a pihenőideje alatt; ha van rá lehetőség, a pihenőidőt a tehergépjármű kabinjában kell eltölteni. 

További információk a Konzuli Szolgálat honlapján >>

Friss információk a Rendőrség honlapján >>

Május 10-i változás >>

Május 29-i változás >>

 

Románia

Május 21-én reggel valamennyi átkelő megnyílt a román–magyar határon. Amióta azonban május 15-én feloldották a veszélyhelyzetet Romániában, óriási sorok alakultak ki a határon, főleg a hazatérő romániai vendégmunkások miatt, a román hatóságok által bevezetett járványügyi ellenőrzések miatt.

A Nyugat-Európába tartó és az onnan érkező tranzitforgalom résztvevői Csanádpalotánál, Nagylaknál és Ártándnál léphetik át a határt. A csanádpalotai átkelőt az autóbusszal, a nagylaki átkelőt a személygépkocsival utazók használhatják, az ártándi átkelőt valamennyi járműtípussal igénybe vehetik. Átléphetik a határt és mentesülnek a hatósági házi karantén alól azok a román állampolgárok, akik a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérről repülnek tovább, vagy a gépük Magyarországra érkezik és innen indulnak haza.

Friss információk a Rendőrség honlapján >>

A Konzuli Szolgálat honlapja >>

Változások május 21-től >>

 

Szerbia

Megnyílt Magyarország és Szerbia közös határszakasza a két ország állampolgárai számára. Május 25-én délelőtt tíz órától a szerbek és a magyarok korlátozások és karanténkötelezettség nélkül léphetnek át a kilenc működő átkelőn.

Friss információk a Rendőrség honlapján >>

Konzuli Szolgálat honlapja >>

Változások május 25-től >>

 

Szlovákia

Május 22-én reggeltől a kormány engedélyezi szlovák állampolgárok belépését egy napra Magyarországra. A döntés a szlovák kormány döntéséhez kapcsolódik, miszerint május 21-től lehetővé tették, hogy állampolgáraik úgy utazhassanak rövid időre szomszédos országokba, hogy utána ne kelljen karanténba vonulniuk.

A teherforgalom mellett a munkavégzés céljából ingázóknak már korábban lehetővé tették a határátlépést, tekintettel a két ország közötti gazdasági kapcsolatokra.

Május 18-tól nem kell karanténba vonulniuk a külföldről Szlovákiába hazatérő egészségi dolgozóknak, gondozóknak, kutatóknak, pedagógusoknak, a mezőgazdasági vagy az élelmiszeripari szezonmunkásoknak, akik Csehországban vagy Ausztriában dolgoznak, akkor sem, ha 30 kilométernél távolabbra utaznak az országhatártól. Ehhez fel kell mutatni a munkaszerződésüket és egy 96 órásnál nem régebbi, negatív koronavírustesztet. A mentesség az ingázókkal egy háztartásban élőkre is vonatkozik, azokra, akiknek a határhoz közeli területen van az állandó vagy ideiglenes lakhelyük. Ez akkor érvényes, ha az ingázókkal együtt lépik át a határt.

Nem kell karanténba vonulniuk azoknak a 26 év alatti állampolgároknak sem, akik Csehországba, Lengyelországba, Magyarországra vagy Ausztriába járnak alap- vagy középiskolába, illetve egyetemre, és egy ottani sportklub tagjai. Ehhez egy ezt tanúsító igazolásra van szükség, például a sportklubtól. Egy kísérő is mentesül a karantén alól.

Mentességet kapnak azok a szlovák állampolgárok is, akiknek a szomszédos ország területén élő közeli hozzátartozójukról kell gondoskodniuk. Ehhez be kell mutatni a családtag kezelőorvosának igazolását, igazolni a rokoni kapcsolatot, és negatív vírustesztet felmutatni. Ugyanez vonatkozik a szomszédos országok területén élőkre is.

A kivételek azokra a szlovák állampolgárokra is vonatkozok, akik földterületeket művelnek meg Csehországban, Magyarországon, Ausztriában vagy Lengyelországban, az államhatártól legfeljebb tíz kilométeres távolságra. Ugyanez érvényes azokra a cseh, magyar, osztrák vagy lengyel állampolgárokra is, akik Szlovákia területén, az államhatártól tíz kilométernél nem távolabb földterületeket művelnek meg.

Június 1-től mentességet kapnak a mezőgazdasági gépeket kezelő személyek és kísérőik.

Május 1-től 6 ország, köztük Szlovákia üzleti céllal érkező állampolgárai korlátozás nélkül beléphetnek Magyarországra a Magyar Közlönyben megjelent kormányrendelet szerint: A korlátozás nélküli belépés az érintett 6 országban tett üzleti útról érkező magyar állampolgárokra is vonatkozik, ha olyan belföldi vagy cseh, lengyel, koreai, német, osztrák, szlovák társaságok dolgozói, amelyek a hat állam legalább egyikében bejegyzett további gazdasági társasággal vállalkozási viszonyban állnak.

A teherforgalom számára jelenleg nyitva álló határátkelőhelyek: Migléc (Milhosť) – Tornyosnémeti, Dunacsún (Čunovo) - Rajka (autópálya), Ipolyság (Šahy) – Parassapuszta, Újhely - Sátoraljaújhely, Sajólénártfalva - Bánréve, Párkány - Esztergom.

A teherforgalom számára – a szállítólevél alapján Magyarország, vagy Szlovákia területén történő kirakodás, berakodás esetén, nem tranzit szállításra – 2020. április 1-je óta nyitva levő határátkelőhelyek: Medve (Medveďov) – Vámosszabadi, Sátorosbánya (Šiatorská Bukovinka) – Salgótarján/Somoskőújfalu, Újhely (Slovenské Nové Mesto) – Sátoraljaújhely, Sajószentkirály (Kráľ) – Bánréve.

Friss információk a Rendőrség honlapján >>

Konzuli Szolgálat honlapja >>

Változások május 1-től >>

Változások május 18-tól >>

Változások május 22-től >>

 

Szlovénia

Szlovénia az Európai Unió első tagországa, ahol bejelentették a koronavírus-járvány végét. Nem oldják fel egyelőre az egészségügyi intézkedéseket és a korlátozásokat, de a határok nagy részét megnyitják az EU-állampolgárok részére.

A kormányhatározat hatbályba lépése után nem kell hét napra karanténba vonulni, miután egy EU-s állampolgár belép az országba. Az unión kívüli országokból érkezőkre viszont nem vonatkozik ez a szabály, nekik ezután is két hétre karanténba kell vonulniuk.

Az országba légi úton 3 repülőtéren, tengeri úton pedig 2 kikötőn keresztül is be lehet jutni.

A magyar-szlovén szakaszon a teherforgalom a rédicsi és az M70-es úton lévő tornyiszentmiklósi határon lehetséges, a személyforgalom előtt pedig a pincei és a bajánsenyei átkelőt nyitották meg.

Friss információk a Rendőrség honlapján >>

Konzuli Szolgálat honlapja >>

Összefoglaló információk >>

 

Ukrajna

Az ukrán hatóságok 2020. március 16-tól megtiltották a külföldi állampolgárok belépését az ország területére. Az intézkedés hatálya alól mentesülnek, azaz továbbra is beléphetnek Ukrajnába az itt tartózkodási engedéllyel rendelkező külföldiek, a nemzetközi árufuvarozásban részt vevő külföldiek, és az akkreditált diplomáciai személyzet tagjai. Az Ukrajnában tartózkodó külföldi állampolgárok kilépését az országból nem korlátozzák.

A magyar-ukrán határátkelők közül jelenleg csak a Záhony-Csap átkelő van nyitva a nemzetközi személy- és áruforgalom számárára, illetve a veszélyes árut szállító járművek részére.

A COVID-19 világjárvány miatti korlátozó intézkedések következtében az Ukrajnából Magyarország irányába történő határátkelési lehetőségek április 24-től a következőképpen alakulnak: A tranzitálás Magyarország területén csak a kijelölt útvonalon és csak a következő idő-intervallumban lehetséges: 10:00 óra és 22:00 óra között. Magyarországra, magyar állampolgár, magyar útlevéllel bármikor hazatérhet. A Magyarországra történő belépéskor a határon 14 nap karantén letöltésére kötelezik, amihez igazolnia kell egy erre alkalmas helyszínen való tartózkodás jogosultságát (lakcím, tartózkodási hely, albérlet, szívességi lakáshasználat, stb.) Amennyiben ilyennel nem rendelkezik, úgy a karantén-időszakot a hatósági elkülönítő állomáson kell letölteni (Záhonyban ez a művelődési ház épülete. Ellátás saját költségű!).

Magyarországi munkahelyére visszatérő ukrán állampolgár esetében  kérelmet kell írni az ugyfelszolgalat@orfk.police.hu e-mail címre.

Friss információk a Rendőrség honlapján >>

A Konzuli Szolgálat honalpja >>